top of page

BIỆT THỰ TÂY HỒ

Vị trí        : Quận Tây Hồ, Hà Nội

Loại         : Biệt thự

Diện tích : 132 m2

Năm        : 2018

Tay Ho Villa 1
Tay Ho Villa 2
bottom of page