top of page

KHÁCH SẠN CĂN HỘ SOMERSET FELIZ 

Vị trí        : Quận 2, TPHCM

Loại         : Khách sạn

Diện tích : m2

Năm        : 2019

main.jpg
bottom of page