top of page

GP

Vị trí        : Quận 5, TPHCM

Loại         : Thiết kế cải tạo mặt đứng công trình

Diện tích : m2

Năm        : 2021

GP1.jpg
GP2.jpg
GP3.jpg
bottom of page